گرامر کاربردی 2: آموزش معنی و کاربرد صحیح used to در انگلیسی (استاد محمد شیروانی محب)

دو کاربرد و معنی ساختار used to در زبان انگلیسی: How to Use “used to” in English

ساختار used to در زبان انگلیسی دو کاربرد و معنی متفاوت دارد که معمولا توسط زبان آموزان به درستی و کامل یاد گرفته نمی شود. اساتید کم تجربه نیز گاهی با تفکیک نکردن این دو کاربرد و معنی، باعث سردرگمی بیشتر زبان آموزان می شوند.

در درس ویدئویی زیر توسط استاد محمد شیروانی محب، هر دو کاربرد ساختار used to را با مثال های فراوان فرا بگیرید.

خلاصه درس:

بر خلاف باور معمول معنی ساختار used to، فقط عادت و عادت داشتن نیست بلکه دو معتا و کتربرد زیر را دارد:

1- معنی used to قبل از فعل ساده (used to + simple verb): قبلنا

I used to go to the gym. (not any more)

2- معنی used to بعد از فعل Be و یا Get قبل عبارت اسمی (to be + used to/ to get used to):: عادت داشتن/عادت کردن

I am used to cold weather

you’ll get used to working at night

دوره رایگان ویدئویی گرامر کاربردی انگلیسی

اسامی قابل شمارش یا غیر قابل شمارش

درباره این محصول نظر دهید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *