(واتزاپ) 09197227708 Englishdownload.ir@gmail.com Iran, Tehran
قالب آرنا

دسته بندی : آموزش صوتی و تصویری

از منابع آموزشی زیر برای تقویت هر چهار مهارت Reading, Listening, Speaking و Writing در زبان انگلیسی استفاده کنید. گرامر و لغت، مواد اولیه هر مهارت هستند.

در این آموزش های صوتی و تصویری رایگان، نکات کلیدی و مهمی که در کاربرد زبان انگلیسی مهم هستند به صورت ساده و با مثال های فراوان ارائه می شوند.
با دونستن این نکات و دقت به آنها، اشتباهات رایجی که هنگام صحبت کردن یا نوشتن به زبان انگلیسی پیش میان از بین خواند رفت. موضوعات این مجوعه بر اساس سالها تجربه در تدریس زبان انگلیسی و همچنین تعیین سطح زبان آموزان در مقاطع مختلف و اشتباهات پر تکرار مشاهده شده انتخاب شده اند پس توجه به آنها می تونه به همه کسانی که قصد دارند روان و صحیح زبان انگلیسی رو صحبت کنن و یا بنویسن کمک کنند.

enemad-logo