دوره آموزشی کتاب Evolve 2 (تدریس کامل کتاب و حل تمرین ها) 70 ساعت ویدیو

معرفی دوره آموزشی کتاب Evolve 2

در دوره آموزشی  کتاب Evolve 2، استاد سمیرا نمک دوست تهرانی تمامی دروس را با توضیحات کامل و حل تمرین های کتاب تدریس میکند. به جرات می توان گفت که نکته ای در کتاب Evolve نیست که در دوره آموزشی کتاب Evolve 2 بطور کامل توضیح داده نشده باشد و اطلاعات بیشتر ارائه شده است. تدریس درس یک کتاب Evolve 2 بطور رایگان در اختیار شما زبان اموزان عزیز قرار گرفته است. در بخش دیدگاه، می توانین با استاد دوره و زبان آموزان دیگر در ارتباط باشین و سوالات و نظرات خود را مطرح کنید.

❗با خرید دوره، امکان دانلود وجود ندارد و دروس در همین صفحه به صورت آنلاین قابل تماشا خواهند بود❗

✅برای دسترسی سریع تر بعد از خرید، صفحه دوره خود را Bookmark و یا Add to Home Screen کنید✅

دوره آموزشی کتاب Evolve برای چه کسی مناسب است؟

1- زبان آموزی که قصد دارد کتاب Evolve 2 را به صورت خود آموز و بدون کلاس فرا بگیرد.

2- زبان آموزی که کلاس میرود اما نیاز دارد بخشهای کتاب و تمرین ها به فارسی و انگلیسی توضیح داده شود.

3- زبان آموزی که سطوح بالاتر هست اما دوست دارد این مقطع از کتاب Evolve را به طور کامل مرور نماید.

نمونه درس:

(Unit 1- Lesson 1.1 (WE’RE FAMILY

هدف درس: دراین درس شما قادر خواهید بود که درمورد آدم هایی که در زندگی تان هستند صحبت کنید. همچنین این درس شامل لغاتی درارتباط با آدم هایی که میشناسید و گرامری درباره افعال کمکی  (be) و صفات ملکی (possessive adjectives)  می باشد.

✅دروس بر روی دو سرور ارائه می شوند و ممکن است یکی از سرور ها برای اینترنت شما مناسب تر باشد✅

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

⬇️نمونه های رایگان بیشتر در لیست دروس ⬇️

⬇️مشاهده دوره آموزشی Evolve 2 (شامل 12 یونیت: 72 درس)⬇️

⛔برای باز شدن دسترسی به دوره خریداری شده، با نام کاربری/ایمیل وارد شوید⛔

یونیت 1 (CONNECTIONS)7 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 1

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

دراین درس شما قادر خواهید بود که درمورد آدم هایی که در زندگی تان هستند صحبت کنید. همچنین این درس شامل لغاتی درارتباط با آدم هایی که میشناسید و گرامری درباره افعال کمکی  (be)و صفات ملکی (possessive adjectives)  می باشد.

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

هدف این درس صحبت کردن درمورد متعلقات است. همچنین کلماتی درمورد چیزهایی که در روزمره از آنها استفاده می کنید را یاد خواهید گرفت. بعلاوه گرامر این درس برروی ملکیت (possession) تمرکز دارد.

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 2 (WORK AND STUDY)7.5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 2

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 3 (LET’S MOVE)6 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 3

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

مرور یونیت 1 تا 3 (REVIEW 1)33 دقیقه

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

یونیت 4 (GOOD TIMES)5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 4

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

دراین درس شما قادر خواهید بود که درباره نقشه ها و پلن های خود صحبت کنید. همچنین این درس شامل لغاتی درارتباط با فرهنگ پاپ و گرامری درباره استفاده از زمان حال استمراری برای توضیح پلن های آینده می شود.

(Present continuous for future plans)

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 5 (FIRSTS AND LASTS)6 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 5

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 6 (BUY NOW, PAY LATER)6 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 6

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

مرور یونیت 4 تا 6 (REVIEW 2)28 دقیقه

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 7 (EAT, DRINK, BE HAPPY)6 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 7

 

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

دراین درس شما می توانید درباره غذای راحتی مورد علاقه خود صحبت کنید. همچنین این درس شامل کلماتی درباره غذا می شود و گرامری که یاد خواهید گرفت درباره کلماتی ست که درباره تعداد چیزی یا کسی صحبت می کند.

 (Quantifiers)

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 8 (TRIPS)6 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 8

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 9 (LOOKING GOOD)5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 9

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

مرور یونیت 7 تا 9 (REVIEW 3)30 دقیقه

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 10 (RISKY BUSINESS)5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 10

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

دراین درس شما خواهید توانست تا درمورد اینکه چطور از خطرهایی که درمحل کار ممکن است برای شما بوجود بیاید ممانعت کنید صحبت کنید. همچنین این درس شامل لغاتی درارتباط با توصیف مشاغل و گرامری درباره اینکه چطور درمورد چیزهایی که قانون هستند و ظروری ست که انجام شوند و چیزهایی که ضرورتی در انجام آنها نیست می شود.

(have to)

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 11 (ME, ONLINE)5.5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 11

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 12 (OUTDOORS)5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 12

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

مرور یونیت 10 تا 12 (REVIEW 4)40 دقیقه

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

درباره این محصول نظر دهید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

140 دیدگاه برای “دوره آموزشی کتاب Evolve 2 (تدریس کامل کتاب و حل تمرین ها) 70 ساعت ویدیو

 1. نرگس می گوید :

  سلام‌ سمیرا عزیز اموزشت فوق العاده است …من باشما دارم کتاب به کتاب جلو میرم قول داده بودی ایوال ۳ خراد آماده بشه اما دیدم که گفتید اواسط پاییز … ای کاش روی حرفی که میزدید می موندی عزیزم …. الان باید ۵ ماه صبر کنیم تا کاملش برامون بذاری

  • English Download Admin می گوید :

   سلام
   قول ما برای خرداد در مورد سه درس اول بود
   هر سه درس در یهترین حالت دو ماه زمان میبرد برای تدریس و ضبط و ویرایش

 2. Javad11 می گوید :

  سلام عزیزم
  ایوالو ۲ عالی بود فقط ولوم صداتون خیلییییییییییی کم بود و اینکه رایتینگ رو اگه می‌نوشتین عالی بود
  ایوالو ۳ تا مرداد کامل میشه هر ۱۲ درسش؟

 3. Pedram Naghdi می گوید :

  سلام بر استاد عزیز و مهربان
  یه سوال داشتم مروبط به درس 11 و پرزنت پرفکت!شما فرمودید در مورد این تنس زمان مطرح نیست و معمولا در گذشته ساده زمان بیان می شه!
  الان دارم کتاب OWS صفحه 142 رو می خونم سوال اینجوری مثال زده:
  Have you Checked your messages today?
  الان این با توجه به have و شکل سوم فعل به نظر تنس پرزنت پرفکت است اما اون Today مشکل ایجاد نمی کنه!؟

 4. سحر می گوید :

  سمیرا عزیز مدت هاست که منتظر ایوال ۳ هستم … لطفا به طور کامل قرار بده همینجا . …. شما فقط ۳ قسمت گذاشتی …..
  امیدارم که پیام ببینی و پاسخم بدی خوشگلم

 5. Pedram Naghdi می گوید :

  پیام قبلی من هنوز در انتظار تااد هستش اگه تایید نمی کنید که دیگه پیام نفرستیم!خواستم بگم تروخدا یه میکروفون بهتر تهیه کنید برای ضبط !به زور با هندسفری می شه فهمید صحبت استاد رو

  • shima rezaei می گوید :

   من موقع دانلود فیلم ایشون زمانی که نگاه میکنم فیلم ضبط می‌کنم…بعد که نگاه میکنم صداشون خیلی بهتر میشه

 6. shima rezaei می گوید :

  سمیرای عزیزم زحمات فراوانی که میکشی غیر قابل توصیف .. برای کتاب ۳ خسته نباشید جانانه بهت میگم ….. امیداورم خیلی زود شروع به ضبط ایوال ۴ بکنی

 7. shima rezaei می گوید :

  سمیرا عزیز بعد از ایوال ۴ میخوام آموزش مکالمه خصوصی داشته باشیم
  لطفا هزینه اش و مدتش بهم بگید

 8. shima rezaei می گوید :

  سمیرا عزیزم سپاسگزارم از زحمات فراواني که میکشید امیدوارم بهترین ها نصیب قل مهربونت بشه …. و خداوند کوچولو خوشگلت واست حفظ کنه عزیزم …بهترین اتفاق امسالم آشنایی با شما بود

 9. Pedram Naghdi می گوید :

  خواستم یه موضوعی رو بیان کنم:
  در حاب خوندن درس 9.2 از کتاب Evolve 2 بودم که با یک مثال از سمت شما متوجه شدم یه گرامری رو بلد نیستم
  جمله این بود:I have got light hair.
  بعد از بررسی متوجه شدم این جمله precent perfect هستش که هنوز نخونده ام و بهتره که مدرس محترم با توجه به محتوای کتای(یعنی از جلد اول ت اینجای کتاب هنوز گرامر این زمان رو نخونده ایم) مثال بزنه و مثلا بهتر بود بگه: I has light hair
  نمی دونم مثا رو درست گفتم یا نه امیدوارم استاد مطلب رو تکمیل یا اصلاح کنند اگه اشتباه می گم.

 10. 2012 می گوید :

  با سلام و احترام خدمت جنابعالی. از تدریس عالیتون سپاسگزارم
  امیدوارم هرچه زودتر کتاب 3 رو هم شروع کنید و تو سایت بزارید
  ببخشید اگه امکانش هس با بلندگو ضبط دروس را انجام بدهید چون صداتون واضح تر میشه

 11. سحر می گوید :

  سمیرا عزیز لطفا در رايتینگ های که آخر هر درس هست مثالی بزنید تا بهتر متوجه بشیم …امیدوارم در درس ۳ .۴ انجامش بدید

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   سحر جان نمونه رایتینگ ها تو خود لسن مربوطه توسط کتاب ارائه شده و من هم همش این رو اطلاع رسانی میکنم

 12. Milad Rezaye می گوید :

  سلام استاد عزیز .از اینکه تماشای درس از سرور ۲ را گذاشتید خیلی ممنونم . چون فیلم ها راحت تر باز میشن🤗

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   شیما جان عزیزم سلام من درحال ضبط ایوالو ۳ هستم و بعد ازون میرم سراغ ۴ به امید خدا ❤️

 13. Sepideh Shirinzade می گوید :

  سلام سمیرا جون واقعا عالی تدریس میکنی 👏❤فقط یه سوال داشتم من خودم کلاس زبان میرم این کتاب و اموزش میدن چون چیز زیادی متوجه نمیشم اومدم دوره های شما رو تهیه کردم میگم ممکنه شما اگه کسی بخواد مکالمه باهاش کار کنی انجام میدین؟

   • sepideh-sh می گوید :

    من مشکلم تو مکالمه اینه که درس و قشنگ متوجه میشم مخصوصا با تدریس شما 💐ولی دیروز که امتحان میانترم زبان دادم درس ۱و ۲ بهم گفتن که درس و خوب یاد گرفتی ولی مشکلم اینه فارسی تو ذهنم میخوام انگلیسی کنم نمیدونم متوجه منظورم شدین یا نه من اول هر چیزی تو ذهن ترجمه میکنم بعد همون و جمله فارسی، و به انگلیسی تبدیل میکنم بعد اینکه هزینه‌ی اموزشتون برای مکالمه چقدر هست؟

   • Sepideh می گوید :

    سمیرا جون ممنون میشم بهم بگی بخوام باهام مکالمه کار کنی چقدر هست هزینش چون من عاشق تدریس شما شدم خیلی صدات ارامش بخش 🥰 من کلاس زبان میرم ولی مثل شما اصلا تدریس نمیشه من واتساپ پیام فرستادم ممنون میشم جواب بدین

  • فریبا نظری می گوید :

   سلام سمیرا جون…تدریس شما حرف نداره.من میخوام ایوال ۲ را کامل بخرم متاسفانه هر کاری کردم نشد.چیکارکنم؟ضمنا هزینه برای مکالمه این کتاب چقدره؟
   لطفآ منو راهنمایی کنید. متشکرم

  • English Download Admin می گوید :

   درود بر شما
   ویدیو های ارائه شده در یوتوب نمونه و برای معرفی دوره می باشد. برای حمایت از استاد و کمک به کامل شدن مجموعه همه کتاب ها حتما دوره آموزشی کامل را از سایت تهیه فرمایید

 14. Sh می گوید :

  سلام سمیرا جان سوالی داشتم درس ۵ …. was,were و did هر دو برای گذاشته هستند ….‌‌ اما نمیدونم چه موقع از was ,were استفاده کنم و کجاها از did

 15. shima rezaei می گوید :

  تیچر مهربان خسته نباشید از این همه تلاش …کاش در مورد رایتیتگ مثال بیشتری میزدید …و من کتاب آکسفورد دارم میگفتید واسه هر درس چه فصل هایی از آکسفورد باید خواند مثلا درس ۲ آکسفوردش چه درس هایی هست ؟؟ و همینطور به ترتیب

 16. shima rezaei می گوید :

  شما انسان بسیار صبور مهربان خوش قلب خوش اخلاق هستید و خداوند شما را سر راه من قرار داد …. امیدوارم به سنگ دست بزنید طلا بشود و زندگیتان سرشار از عشق محبت و برکت خداوند باشد

 17. shima rezaei می گوید :

  درود برشما واقعا عالی هست اما لطفا در کتاب های بدی کمتر توضیح بدید چون گاهی خسته کننده میشه …چندبار تکرار کردن و توضیح دادن …و کمتر فارسی صحبت کنید و بیشتر از کلمات انگلیسی ب کار ببرید … تا کلمات در ذهن ما هک شوند

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   شیما جان عزیزم ممنونم برای دوره حتما کتاب ایوالو ۱ رو تهیه کن و خیلی زود هم کتاب ۳ در سایت قرار میگیره🌹

 18. Shima می گوید :

  سلام استاد شما زدید کلا دوره ۴۵۰ …. چرا یکسری فیلم ها باز نمیشند و میزنه باید خریداری بشه ….همینا که باز میشند که تو یوتیوب رایگان هست من هزینه دادم که کلش بتونم ببینم ….واقعا خدارو خوش میاد با دروغ و نیرنگ جلو می‌آید…بیشتر فیلم ها بازنمیشند و نوشته باید خریداری بشه

  • English Download Admin می گوید :

   درود
   متوجه سوالتون نشدم
   در صورت خرید هر دوره، قفل تمامی دروس در آن دوره باز شده و به همه آنها دسترسی خواهید داشت.
   احتمال دارد گهگاههی به علت باز بودن vpn و یا اختلال اینترنت لود شدن درس با تاخیر همراه باشد.

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   شیما جانم چرا حالا انقد با خشونت 😉 از طریق پشتیبانی سایت مشکل خیلی راحت حل میشه عزیزم نگران نباش

 19. Simin Khodadoost می گوید :

  سلام وقت بخیر، ممنون بخاطر اموزش خوبتون …فقط کاش قسمت writingمثال میزدین و عیب وایراد ها رو میگفتین از گفتن پاراگراف که کجا تموم کنید کجا کاما و و مبحث بعدی در پارگراف بعدی و از این جیزا من دیروز یا قسمت 5هر یونیت بیشتر مثال آورده بشه و کلمه و جمله یاد بگیریم ممنون میشم

  • English Download Admin می گوید :

   سلام و درود
   ممنون از پیشنهادات شما
   سعی شده است که تدریس کامل و حتی فراتر از نکات ارائه شده در کتاب باشد. در مورد رایتینگ هر نکته ای که در کتاب تدریس شود حتما با مثال توضیح داده خواهد شد. نکاتی که فرمودین در کتاب های بعدی وجود دارد و در سطح خود حتما پوشش داده خواهد شد😊✌️🙌

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   سیمین عزیزسلام واقعیت من خیلی فراتر از مطالب کتاب هم تدریس رو انجام دادم و خیلی خیلی حجم مطالب بیشتر هم هست و فکر میکنم بیشتر و طولانی تر ازین از حوصله خیلی از زبان آموزان خارج باشه ولی چشم تاجایی که امکان داشته باشه حتما

 20. 09136759625 می گوید :

  سلام من دوره را خریداری کردم ولی متاسفانه قطع میشه و الان هرچقدرتلاش میکنم ویدیو نمیاد بالا میشه راهنمایی کنید

  • English Download Admin می گوید :

   سلام و درود
   ویدیو ها بسیار سبک هستند و با یه اینترنت متوسط براحتی پخش میشوند. اما سعی کنید vpn خود را خاموش کنید چون برخی vpn ها سرعت سرور هارو بشدت کاهش میدن.
   ممنون از کامنت شما

 21. مهدی دیناری می گوید :

  با سلام و خسته نباشید
  مراحل خرید و ثبت نام شفاف و سلده نیست
  کاش یه شماره تماس داشتید که میشد راهنمایی گرفت ازتون

  • English Download Admin می گوید :

   سلام و درد بر شما
   مراحل تهیه دوره به صورت تصویری در بخش راهمای خرید و دسترسی قرار گرفته است : https://englishdownload.ir/course-instruction/
   باور کنید بسیار ساده است. ایمیل و نام خود را وارد کنید و برای خود نام کاربری و رمز انتخاب کنید و سپس پرداخت رو انجام دهید. زیر یک دقیقه انجام میشه.
   شماره پشتیبانی هم در سایت هست که به در واتزاپ تمام وقت پاسخگو هستیم: https://api.whatsapp.com/send?phone=989197227708

 22. سمیرا کلینی زاده می گوید :

  سلام تیچر طبق تدریس 3.1 گفتید اگه یک حرف قبل حرف اخر حروف صدادار باشه حرف اخر دوبار نوشته میشه.الان wait .تو پاسخ تمرین صفحه 131 tدوبارنوشته نشد چرا؟

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   سمیرا جانم بخاطر اینکه دو تا حرف صدا دار وجود داره در wait. ویدیو رو دوباره ببین حتما من گفتم فقط ۱ حرف🌹آفرین برای تلاش ت ❤️

 23. سمیرا کلینی زاده می گوید :

  سمیرا.وقت بخیر.من این دوره رو تهیه کردم اما باتوجه بدی نت فقط امکان دیدن تو سایت هست؟فایل ها سخت دانلود میشه برام

  • English Download Admin می گوید :

   درود بر شما سمیرای عزیز
   فایل های بارگزاری شده سنگین نیستند و با سرعت معمولی اینترنت براحتی پخش میشوند. اما بهتر است VPN رو خاموش نگه دارین

 24. Parisa می گوید :

  باسلام و احترام خدمت شما استاد گرانقدر و ارجمندم
  واقعا به شما تبریک می گم از این همه استعداد و هوشی که بکار می برید برای درک بهتر و فهم عالی تر ما، در یادگیری زبان.
  واقعا فوق العاده با تمام جزيیات تدریس میکنید‌.
  من فعلا پکیج تدریس شمارو خریداری نکردم ولی از بعضی فایلهای رایگانتون درس ایوالو دو رو نگاه کردم قشنگ یاد گرفتم و فهمیدم درس از ما چی می خواد‌.
  یک سال هست می رم اموزشگاه زبان
  ولی اکثر اوقات متوجه صحبتهای معلم و مطالب کتاب نمیشم همش انگلیسی صحبت میشه در کلاس و درس‌ها خیلی کلی داره تدریس میشه و خیلی از موارد کتاب اصلا بازگو‌نمی شه
  کلا زیاد راضی نیستم از اموزشگاه‌ تا اینکه بطور تصادفی با این کانال تدریس شما آشنا شدم🙋🏼‍♀️
  ممنون میشم راهنماییم بفرماید 🙏🏻🙏🏻

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   وای پریسا جانم چشمام قلب قلبی شد❤️مرسی از این همه محبت حتما ایوالو ۱ و به زودی ۳ رو هم تهیه کن و با من همراه شو🌹من کنارتم

 25. Zahra Ebadi می گوید :

  سلام وقت بخیر. من کتاب ایوالو ۲ قسمت اول و دوم رو بصورت رایگان دیدم . خیلی عالی بود. و الان کل کتاب ایوالو ۲ رو خریداری کردم. پاینده و برقرار باشید

  • English Download Admin می گوید :

   سلام و درود زهرا عزیز
   سپاس از پیام دلگرم کننده شما.
   امیدواریم در یادگیری موفق باشین.
   میتونین از همینجا و یا کانال یوتوب ما با استاد در تماس باشین.

   • English Download Admin می گوید :

    سلامت باشین چکاوک عزیز
    ممنون از پیام شما.
    براتون آرزوی موفقیت داریم. تمرین و تکرار فراموش نشه😊✌️✌️

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   زهرا جانم ممنون بابت کامنت پر انگیزه ت عزیزم😍من در مسیر یادگیری ت همراهت هستم😍

 26. مرندی می گوید :

  سلام خدمت شما
  ممنون از آموزش های خوبتون
  فقط یک خواهش دارم از خانم دوست تهرانی اینکه لطفا یک میکروفن حرفه ای تهیه کنید تا صدا بهتر و شفاف تر باشه
  تشکر

 27. m hg می گوید :

  سلام و خسته نباشید
  واقعا ممنونم ازتون . من واقعا راضیم و کل ایوالو 2 رو تموم کردم.
  اموزش ایوالو 3 رو کی میزارین؟منتظرش باشیم؟

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   سلام عزیزم خوشحالم که راضی هستید ❤️ بله حتما کتاب ۳ و ۴ رو هم میذاریم به امید خدا❤️

 28. Afsaneh می گوید :

  سلام سمیرا جان عزیز وقت بخیر
  عزیزم الان که این کامنت دارم می نویسم تازه درس شش بخش اول به پایان رسید بخش دوم 15 دقیقه ای تا الان دیدم و ساعت 2 نصفه شب هست، صبح که داشتم می رفتم سرکار از استرس امتحان گریه می کردم ساعت 10 شب تازه از کار برگشتم تا الان دارم فیلم ها را می بینم باید برای امتحان فردا آماده بشم میخواستم بهتون بگم با لبخند زیبایی که دارید و پر انرژی صحبت می کنید کلی ازتون انرژی گرفتم خستگیم فراموشم شد قصد دارم تا خود صبح ویدئوهاتون ببینم، مرسی از لبخند قشنگتون و انرژی خوبت امیدوارم خدا کارن جان را حفظ کنند 💖

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   افسانه عزیزم ❤️ ممنونم بخاطر کامنت پر از مهرت❤️ امیدوارم در پروسه یادگیری زبان انگلیسی همیشه موفق و پیروز باشی و بدون من هم کنارت هستم ❤️❤️❤️

 29. hamid soleymani می گوید :

  سلام
  تشکر برای روش تدریس بسیار خوب
  یکی از نکات خیلی خوب این ویدیو آموزشی تدریس تمام نکات و صفحات کتاب هستش

  • English Download Admin می گوید :

   سلام و درود حمید عزیز
   سپاس از شما برای ثبت نظرتون.
   خوشحالیم که از روش تدریس دوره رضایت دارین.

    • English Download Admin می گوید :

     سلام خانم شیما عزیز
     ممنون از خرید شما
     برای استفاده از دروس باید وارد سایت بشین با نام کاربری و رمز
     اما نیاز نیست هربار اطلاعات ورود را وارد کنید. اجازه بدین موبایل یا لپتاپ رمز رو ذخیره کنه و براحتی وارد میشه.
     اطلاعات زیر بهتون کمک میکنه:

     سپاس برای خرید دوره آموزشی از وبسایت انگلیش دانلود🙏🌹
     ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
     ☑️ دروس ویدیویی 🎞️ در پایین همان صفحه خرید دوره قرار دارند که قبل از خرید قفل 🔒 هستند.

     ☑️ بعد از تکمیل خرید، هرگاه به صفحه دوره آموزشی خریداری شده بروید و با نام کاربری و رمزی که هنگام خرید انتخاب کرده اید، وارد سایت شوید ، قفل تمامی درس ها باز شده 🔓 و می توانید آموزش را به صورت آنلاین تماشا کنید.

     ☑️ همچنین در قسمت «خرید های من» میتوانید همه خرید های خود را مشاهده کنید و با کلیک روی دیدن جزییات به صفحه مورد نظر بروید:

     https://englishdownload.ir/checkout/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
     ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
     👨🏻‍🏫برای توضیحات کاملتر و تصویری راهنمای خرید و دسترسی به دوره، روی لینک زیر بزنید:

     https://englishdownload.ir/course-instruction/

     تیم پشتیبانی انگلیش دانلود

     با اگر سوالی داشتین به پشتیبانی واتزاپ پیام بدین

 30. مهشید علیخانی می گوید :

  سلام
  با تشکر از همه ی عزیزانی که برای تهیه و تولید این پکیج زحمت کشیدند،
  عالیه
  من واقعا از خریدم راضیم
  با امید سلامتی و موفقیت روز افزون برای خانم سمیرا و همه ی عزیزان
  روز و روزگارتان خوش

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   ممنونم مهشید عزیزم ❤️ خوشحالم که راضی هستی🙏 امیدوارم همیشه در پروسه یادگیری زبان ت موفق باشی🙏

 31. امین می گوید :

  سلام و وقت بخیر
  با تشکر از استاد سمیرا بابت تدریس عالی کامل کتاب و حل تمرین ها و از شما برای قرار دادن این آموزش، لطفا حدود زمانی قرار گیری تدریس کامل یا بخش اول سایر کتابهای Evolve روی سایت بفرمایید؟

  • English Download Admin می گوید :

   سپاس از پیام دلگرم کننده شما امین عزیز
   در حال حاضر کتاب یک در حال آماده سازی می باشد و احتمالا دو ماه طول می کشه تا ارائه بشه. بعد از اون کتاب سه استارت خواهد خورد.

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   سلام امین جان ممنونم از نظرت🙏خوشحالم که دوست داشتی پکیج رو🙏با قدرت ادامه بده منم کنارتم💪

 32. ساسان می گوید :

  با سلام آیا دیگر سطوح هم تدریس خواهد شد؟چون بنده میخوام مطمِن شوم از تدریس کامل تمام کتاب ها و سپس یادیگیری را به صورت خود خوان با این مجموعه شروع کنم.با تشکر

  • English Download Admin می گوید :

   سلام و درود ساسان عزیز
   بله حتما کتاب های ذیگر هم آماده خواهند شد.
   در حال حاضر کتاب 1 و 3 در حال آماده شدن هستند.

 33. کیوان رحیمی می گوید :

  استاد نمک دوست عالی هستند.
  من ندیدم کسی به این کاملی تدریس کنند. هرچند تماشای دوره زمان زیادی می بره اما من در آموزشگاه سفیر این کتاب رو 4 ترمه که دارم میخونم و هنوزم درس 9 هستیم. این دوره هم برای یادگیری و هم مرور کتاب عالیه.
  ممنون از شما برای تهیه دوره.

  • English Download Admin می گوید :

   درود بر شما کیوان عزیز
   ممنون از اینکه این دوره رو دنبال میکنید. امیدواریم پیشرفت عالی داشته باشین.
   اگر سوالی در طول دوره داشتین میتونین از همین بخش ثبت دیدگاه با استاد دوره در ارتباط باشین.

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   ممنونم کیوان عزیز🙏خوشحالم در یادگیری زبان ت کنارت هستم و امیدوارم همیشه موفق باشی 🙏💪

 34. ندا مهرنیا می گوید :

  ممنونم برای این دوره عالی، واقعا فکرشو نمیکردم به این خوبی باشه امیدوارم زودتر تدریس کتابهای بعدی Evolve رو داخل سایت بزارین، بازم ممنونم 🙏

  • English Download Admin می گوید :

   سلام و درود بر شما ندا عزیز
   ممنون از نظر دلگرم کننده شما
   خوشحالیم که دوره برای شما مفید بوده و امیدواریم پیشرفت خوبی داشته باشین.
   هر گونه سوالی در طول دوره داشتین میتونین از همین بخش ثبت دیدگاه با استاد دوره در ارتباط باشین.

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   ندا جان ممنونم از نظرت💪🙏همیشه موفق باشی در پروسه یادگیری زبان ت🙏 من هم کنارتم❤️

 35. مریم می گوید :

  سلام خسته نباشید، من این دوره رو تهیه کردم عالی بود واقعا، البته تازه شروع به دیدن کردم اما واقعا همه نکات کامل و جامع تدریس شده خیلی ممنونم برای کیفیت و البته قیمت عالیتون🌺

  • English Download Admin می گوید :

   سلام مریم عزیز
   ممنون از لطف و نظر شما
   هر گونه سوالی در طول دوره داشتین میتونین از همین بخش ثبت دیدگاه با استاد دوره در ارتباط باشین.

  • استاد سمیرا نمک دوست تهرانی می گوید :

   خوشحالم که دوست داشتی مریم جان❤️همینطور ادامه بده و مطمئنم خیلی زود نتیجه زحماتت رو خواهی دید❤️