تدریس کتاب Evolve 1 ( تدریس تمامی دروس ) 45 ساعت ویدیو

معرفی تدریس کتاب Evolve 1 – تمامی دروس

در تدریس کتاب Evolve 1، استاد سمیرا نمک دوست تهرانی تمامی دروس کتاب شامل درس 1 تا 12 را با توضیحات کامل و حل تمرین های کتاب تدریس میکند. به جرات می توان گفت که نکته ای در کتاب نیست که در تدریس کتاب evolve 1 بطور کامل توضیح داده نشده باشد و اطلاعات بیشتر نیز ارائه شده است. تدریس چند درس مختلف کتاب Evolve 1 بطور رایگان در اختیار شما زبان اموزان عزیز قرار گرفته است. در بخش دیدگاه، می توانین با استاد دوره و زبان آموزان دیگر در ارتباط باشین و سوالات و نظرات خود را مطرح کنید.

❗با خرید دوره، امکان دانلود وجود ندارد و دروس در همین صفحه به صورت آنلاین قابل تماشا خواهند بود❗

✅برای دسترسی سریع تر بعد از خرید، صفحه دوره خود را Bookmark و یا Add to Home Screen کنید✅

تدریس کتاب Evolve برای چه کسی مناسب است:

1- زبان آموزی که قصد دارد کتاب Evolve 1 را به صورت خود آموز و بدون کلاس فرا بگیرد.

2- زبان آموزی که کلاس میرود اما نیاز دارد بخشهای کتاب و تمرین ها به فارسی و انگلیسی توضیح داده شود.

3- زبان آموزی که سطوح بالاتر هست اما دوست دارد این مقطع از کتاب Evolve را به طور کامل مرور نماید.

نمونه درس:

( ?Unit 1- Lesson 1.1 ( I’M BRAZILIAN. AND YOU

هدف درس: دراین درس شما قادر خواهید بود که بگویید اهل کجا هستید. همچنین این درس شامل لغاتی درارتباط با کشور ها و ملیت ها و گرامری درباره I am و you are می باشد.

✅دروس بر روی دو سرور ارائه می شوند و ممکن است یکی از سرور ها برای اینترنت شما مناسب تر باشد✅

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

⬇️نمونه های رایگان بیشتر در لیست دروس ⬇️

⬇️مشاهده تدریس Evolve 1 (یونیت 1-12: شامل 72 درس)⬇️

⛔برای باز شدن دسترسی به دوره خریداری شده، با نام کاربری/ایمیل وارد شوید⛔

یونیت 1 ( ... I am )3.5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 1

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

دراین درس شما قادر خواهید بود که بگویید اهل کجا هستید. همچنین این درس شامل لغاتی درارتباط با کشور ها و ملیت ها و گرامری درباره I am و you are می باشد.

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 2 (GREAT PEOPLE)3 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 2

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 3 (COME IN)3.5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 3

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

مرور یونیت 1 تا 3 ( REVIEW 1 )22 دقیقه

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 4 ( I LOVE IT )4 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 4

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

دراین درس شما قادر خواهید بود که درباره چیزهای مورد علاقه خود صحبت کنید. همچنین این درس شامل لغاتی درارتباط با تکنولوژی و گرامری درباره استفاده از زمان حال ساده با ضمایر I, You, We, They می شود.

(Simple present statements with I, You, We, They)

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 5 ( MONDAYS AND FUN DAYS )4 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 5

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 6 ( ZOOM IN, ZOOM OUT )4 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 6

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

مرور یونیت 4 تا 6 ( REVIEW 2 )30 دقیقه

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 7 ( NOW IS GOOD )4 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 7

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

دراین درس شما می توانید درباره فعالیت هایی که در خانه و اطراف آن انجام می شود صحبت کنید. همچنین این درس شامل لغاتی در همین زمینه می باشد و گرامری که یاد خواهید گرفت درباره جملات در زمان حال استمراری است.

 (Present continuous statements)

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 8 ( !YOU’RE GOOD )4 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 8

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 9 ( PLACES TO GO )4 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 9

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

مرور یونیت 7 تا 9 ( REVIEW 3 )25 دقیقه

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 10 ( GET READY )3.5 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 10

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

دراین درس شما خواهید توانست برای یک آخر هفته در بیرون از خانه برنامه ریزی کنید. همچنین این درس شامل لغاتی درارتباط با بیرون رفتن و گرامری درباره جملات با گرامر

 be going to می شود.

(Statements with be going to)

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 11 ( COLORFUL MEMORIES )3 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 11

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

یونیت 12 ( STOP, EAT, GO )4 ساعت

تدریس صفحه معرفی یونیت 12

 

⬇️ تماشای درس از سرور 1 ⬇️

 

⬇️ تماشای درس از سرور 2 ⬇️

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

مرور یونیت 10 تا 12 ( REVIEW 4 )30 دقیقه

برای مشاهده این درس، باید دوره را خریداری نمایید .

درباره این محصول نظر دهید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک دیدگاه برای “تدریس کتاب Evolve 1 ( تدریس تمامی دروس ) 45 ساعت ویدیو