گرامر کاربردی 4: تفاوت too و very قبل از صفت (توسط استاد محمد شیروانی محب)

کاربرد و تفاوت too و very قبل از صفت (توسط استاد محمد شیروانی محب)

The difference between “too” and “very” before adjectives

همانطور که می دانید قبل از صفت میتونیم قیدهای شدت (adverbs of degree) مثل very, so , really, extremely و … (خیلی، بسیار، واقعا و بشدت) استفاده کنیم که صفت را قوی تر کنیم.
مثال:

  • It’s very cold.
  • She’s so beautiful.
  • They were extremely tired.
  • The food was really delicious.

اما معنی “too” قبل از صفت متفاوت است. و به معنی «زیادی» می باشد. بنابراین وقتی استفاده می شود که شما راضی نیستید و مشکلی وجود دارد.
به مثال های زیر توجه کنید:

  • My home is too big (زیادی بزرگ)
  • I was too tired. I couldn’t watch the late movie (زیادی خسته)
  • My son is too tired (زیادی کنجکاو)
  • The mall is too far to walk. We have to take a taxi

 

در درس ویدئویی زیر توسط استاد محمد شیروانی محب، کاربرد و تفاوت too و very قبل صفت را با مثال های فراوان فرا بگیرید.

دوره رایگان ویدئویی گرامر کاربردی انگلیسی

کاربرد و تفاوت too و very قبل از صفت

درباره این محصول نظر دهید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *